Přechod na opakovaně použitelné obaly

Podle odhadů se v České republice ročně vyrobí a spotřebuje kolem 20 000 tun plastového nádobí a zhruba 250 000 tun plastových obalů obecně (zdroj: MŽP). Dle jiného zdroje vyprodukuje průměrná česká domácnost ročně přibližně 1,2 tuny materiálu, z čehož většinu tvoří právě potravinové obaly (zdroj: d-dur.rozhlas.cz1). Nezřídka se přitom jedná o produkci kombinovaných materiálů, které se v České republice nedají recyklovat, a končí tak na skládkách.

 

 

STUDIE ZABÝVAJÍCÍ SE PŘECHODEM Z JEDNORÁZOVÝCH NA OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ OBALY DOPORUČUJE PRO NÁSLEDUJÍCÍ POTRAVINY*

 

  • Materiál běžně používaného jednorázového obalu
    • Mikrotenové sáčky, papírové sáčky, papírové tácky
  • Materiál opakovaně použitelných obalů na nádobí
    • Opakovaně použitelné plastové obaly, svačinové boxy, dřevěná prkénka, talíře

 

Realizovatelnost bezobalového prodeje

 

1. Do vratného nádobí (obalů) – spíše ano

 

Jelikož poměrně velké množství produktů v této kategorii slouží k okamžité spotřebě na místě prodeje, je prodej spolu s vratnými obaly a nádobím velmi praktickou variantou. Jako varianty zde připadají v úvahu klasické porcelánové talíře, dřevěná prkénka či omyvatelné plastové tácky.
Na druhé straně je třeba počítat s tím, že přechod na tyto typy obalů s sebou nese nejen finanční, ale také logistickými náklady (horší skladnost, vyšší hmotnost, a tudíž náročnější manipulace), jež mohou být pro některé malovýrobce těžko únosné. V rámci konzultací bylo některými malovýrobci zastupujícími tento segment připuštěno, že pokud by odpovědnost za celý proces nakládání s opakovaně použitelnými obaly a nádobím byla na nich, pravděpodobně by přestali prodávat zboží ke spotřebě na místě, či zcela ukončili.

 

2. Do vlastních obalů – ano

 

Velkou většinou výrobků, jež nejsou prodány k okamžité spotřebě lze zabalit do vlastních obalů či nádob přinesených zákazníkem. Může se jednat o plastové svačinové boxy, či jiné krabičky. Ty jsou ovšem prostorově náročné, a nelze tak očekávat, že zákazník, pro nejž není návštěva obchodu jediným bodem na cestě, je bude nosit s sebou. Jako alternativu lze však v takovém případě alespoň u některých produktů použít lehké a skladné plastové sáčky na pečivo či opakovaně využít papírový sáček tam, kde je to možné.

 

Výhody Mapyku

  • Oproti krabičkám je lehce skladný
  • Oproti látkovým a papírovým sáčkům má lepší skladovací vlastnosti

 

*Případová studie přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské náplavce a obecná metodika pro farmářské trhy v ČR, březen 2019